METODOLOGIJA

Metodologija AC Monitor-a reformi u oblasti borbe protiv korupcije, koju je izradio Transparency International u BiH (TI BiH), zasniva se na analizi trenutnog regulatornog okvira u pojedinačnim oblastima i stanju njegove implementacije. Na osnovu analize AC Monitor daje preporuke za unapređenje stanja u pojedinačnim oblastima. Ocjena stanja je rađena na osnovu tzv. „semafora“ odnosno crvena, žuta i zelena boja, gdje boje predstavljaju dostignuti stepen reformi.

AC Monitor daje detaljne informacije o stanju u oblastima:

 1. Finansiranje političkih partija
 2. Javne nabavke
 3. Sukob interesa
 4. Zaštita zvizdača/prijavitelja korupcije
 5. Slobodan pristup informacijama
 6. Integritet u pravosuđu
 7. Procesuiranje korupcije

Ocjena regulatornog okvira daje kratak pregled stanja u pojedinoj oblasti, da li je bilo izmjena u pojedinačnim oblastima u proteklom periodu, te ocjenjuje da li je zakonski okvir u skladu sa međunarodnim standardima i da li je zakonska regulativa harmonizirana na svim administrativnim nivoima u BiH. Ocjena stanja regulatornog okvira je zasnovana na sljedećim pitanjima:

 1. Da li postoji posebni ili opšti propis koji uređuje odnosnu oblast?
 2. Da li je oblast uređena i obrađena okvirnim dokumentom javne politike?
 3. Da li je oblast uređena sektorskim dokumentom javne politike?
 4. Da li postoje propisi koji sprečavaju sprovođenje relevantnog propisa u određenoj oblasti?
 5. Da li su propisi usklađeni sa međunarodnim standardima/najboljim praksama?

Ocjena stanja implementacije regulatornog okvira se poziva na analizu svih dostupnih izvora, odnosno analiza i izvještaja TI BiH, izvještaja domaćih i međunarodnih institucija, kao i izvještaja drugih organizacija. Ocjena stanja implementacije regulatornog okvira je zasnovana na sljedećim pitanjima:

 1. Da li postoji institucija/e kojoj/kojima je u mandatu da implementiraju propis/e koji su predmet istraživanja?
 2. Da li je institucija/e za implementaciju propisa nezavisna/e u svom radu?
 3. Da li institucija/e za implementaciju propisa imaju dostatne kapacitete?
 4. Da li sveukupni kontekst, okruženje i političke okolnosti doprinose pravilnoj primjeni propisa (npr. Da li postoje izjave donosilaca odluka ili neformalne prakse koje sprečavaju valjanu primjenu, koliko je odnosna oblast visoko na političkoj agendi interesovanja i sl.)?
 5. Da li je u referentnom periodu zabilježen napredak pri implementaciji propisa?