MONITORING PROVOĐENJA
ANTIKORUPCIJSKIH POLITIKA
U BOSNI I HERCEGOVINI
Pregled zakonodavnih aktivnosti u oblastima relevantnim za borbu protiv korupcije i analizu efikasnosti primjene ključnih antikorupcionih zakona. Odaberite godinu kako bi vidjeli zbirnu ocjenu za taj period.
2020
2021
Finansiranje političkih partija
Javne nabavke
Sukob interesa
Zaštita zviždača
Sloboda pristupa informacijama
Integritet u pravosuđu
Procesuiranje korupcije
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Posavski kanton
Srednjobosanski kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton
Unsko-sanski kanton
Zeničko-dobojski kanton
Zapadnohercegovački kanton
Kanton 10
Kanton Sarajevo
Tuzlanski kanton
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Grad Sarajevo
Republika Srpska
Grad Istočno Sarajevo
Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine
Pročitajte cijeli izvještaj 
Izvještaj, platforma i podaci koje ona sadrži su nastali uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (SIDA).
Stavovi i mišljenja iznijeti u sklopu monitoringa ne odražavaju nužno i stavove Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (SIDA).