MONITORING PROVOĐENJA
ANTIKORUPCIJSKIH POLITIKA
U BOSNI I HERCEGOVINI
Pregled zakonodavnih aktivnosti u oblastima relevantnim za borbu protiv korupcije i analizu efikasnosti primjene ključnih antikorupcionih zakona. Odaberite godinu kako bi vidjeli zbirnu ocjenu za taj period.
2020
2021
Finansiranje političkih partija
Javne nabavke
Sukob interesa
Zaštita zviždača
Sloboda pristupa informacijama
Integritet u pravosuđu
Procesuiranje korupcije
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
Federacija Bosne i Hercegovine
Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine
Pročitajte cijeli izvještaj 
Izvještaj, platforma i podaci koje ona sadrži su nastali uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (SIDA).
Stavovi i mišljenja iznijeti u sklopu monitoringa ne odražavaju nužno i stavove Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (SIDA).