O PROJEKTU

AC Monitor predstavlja online alat za praćenje napretka reformi u specifičnim oblastima borbe protiv korupcije i rezultat je višegodišnjeg angažmana Transparency International u BiH (TI BiH) na praćenju provedbe antikorupcijskih reformi u BiH. AC Monitor omogućava jednostavan pristup pregledu zakonodavnih aktivnosti u oblastima relevantnim za borbu protiv korupcije, analizi efikasnosti ključnih antikorupcijskih zakona, kao i preporukama za unapređenje sistema u datim oblastima.

AC Monitor daje detaljne informacije o stanju u oblastima:

  1. Finansiranje političkih partija
  2. Javne nabavke
  3. Sukob interesa
  4. Zaštita zvizdača/prijavitelja korupcije
  5. Slobodan pristup informacijama
  6. Integritet u pravosuđu
  7. Procesuiranje korupcije

AC Monitor za 2020. godinu daje ukupnu ocjenu trenutnog stanja za određenu reformsku oblast, kao i ocjene trenutnog stanja po pojedinačnim administrativnim nivoima zaduženima za kreiranje i implementaciju regulaltornog okvira u datim oblastima. Rezultati monitoringa za 2020. godinu će poslužiti kao osnova za daljnje praćenje reformi po godinama, odnosno, mjerit će napredak/nazadak po svim indikatorima u narednom periodu. AC Monitor će biti redovno ažuriran na godišnjem nivou, te će omogućiti lak i jednostavan uvid u stanje reformi u oblasti borbe protiv korupcije, kao i ispunjenje preporuka za unapređenje sistema i usklađivanje sa međunarodnim standardima.